Haha :D
Ngày đăng ký: 31/07/2017
  • sm

level học tập : 80/100

Personality
bạn đang học bộ Personality
13-02-18 | 21:04
60%
Tiếng Anh phổ thông lớp 7
bạn đang học bộ Tiếng Anh phổ thông lớp 7
11-02-18 | 11:19
2%
Feelings & Emotions
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Feelings & Emotions
11-02-18 | 11:16
Tiếng Anh phổ thông lớp 6
bạn đang học bộ Tiếng Anh phổ thông lớp 6
07-02-18 | 12:57
69%
3000 từ tiếng Anh cơ bản
bạn đang học bộ 3000 từ tiếng Anh cơ bản
10-01-18 | 19:49
16%
Tiếng Anh lớp 5 sách mới
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh lớp 5 sách mới
27-12-17 | 12:00
TOEIC
bạn đang học bộ TOEIC
14-12-17 | 13:53
6%
Tiếng Anh lớp 4 sách mới
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh lớp 4 sách mới
14-12-17 | 13:48
Tiếng Anh lớp 3 sách mới
chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ Tiếng Anh lớp 3 sách mới
12-12-17 | 13:13