toàn bộ từ vựng của lingcor

3000 từ tiếng Anh cơ bản
Số người học 118,023
Bộ 3000 từ Tiếng Anh thông dụng gồm 3000 từ vựng Tiếng Anh được lựa chọn bởi các chuyên gia hàng đầu về ngôn ngữ của Oxford, đây là những từ vựng được sử dụng nhiều nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, văn hóa, giáo dục ....
1000 từ tiếng Anh cơ bản
Số người học 39,202
Bộ từ vựng gồm 1000 từ Tiếng Anh cơ bản và hay dùng nhất trong cuộc sống và các chủ đề giao tiếp hàng ngày như: gia đình, công việc, sở thích.....
Tiếng Anh lớp 3 sách mới
Số người học 5,893
Bộ từ vựng bám sát khung chương trình chuẩn SGK lớp 3 của BGD& ĐT giúp học sinh vừa ôn tập được kiến thức trên lớp vừa củng cố được các kỹ năng còn yếu.
Tiếng Anh lớp 4 sách mới
Số người học 3,555
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 4 được xây dựng theo chương trình chuẩn SGK của BGD& ĐT giúp học sinh vừa ôn tập lại và nắm vững được kiến thức đồng thời củng cố và phát triển được các kỹ năng Tiếng Anh cần thiết
Tiếng Anh lớp 5 sách mới
Số người học 3,563
Bộ từ vựng Lớp 5 tổng hợp các từ vựng nằm trong khung chương trình SGK lớp 5 của BGD& ĐT một cách khoa học và bài bản giúp học nắm vững được khác kiến thức được học trên lớp vừa phát triển được các kỹ năng cần thiết trong Tiếng Anh.
Tiếng Anh phổ thông lớp 6
Số người học 16,063
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 6 được xây dựng theo chương trình chuẩn SGK Tiếng Anh lớp 6 của BGD& ĐT, tổng hợp các từ và cụm từ nằm trong khung chương trình học một cách khoa học và hệ thống.
Tiếng Anh phổ thông lớp 7
Số người học 14,148
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 7 tổng hợp và chọn lọc những từ vựng cần thiết nhất theo từng bài học chuẩn SGK Tiếng Anh lớp 7 của BGD& ĐT, giúp học sinh vừa tổng hợp được kiến thức vừ xây dựng và phát triển được các kỹ năng Tiếng Anh cần thiết cho giao tiếp.
Tiếng Anh phổ thông lớp 8
Số người học 13,657
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 8 tổng hợp và chọn lọc các từ vựng cần thiết tương ứng từng bài học theo chuẩn SGK Tiếng Anh lớp 8 của BGD&ĐT, là tài liệu bổ trợ giúp học sinh tổng hợp và ôn tập lại kiến thức một cách hệ thống và khoa học
Tiếng Anh phổ thông lớp 9
Số người học 13,558
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 9 bám sát khung chương trình chuẩn SGK Tiếng Anh lớp 9 của BGD& ĐT giúp học sinh vừa ôn tập, tổng hợp được kiến thức vừa củng cố được các kỹ năng còn yếu
Tiếng Anh lớp 6 sách mới
Số người học 2,391
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 6 được xây dựng theo chương trình chuẩn SGK Tiếng Anh lớp 6 của BGD& ĐT, tổng hợp các từ và cụm từ nằm trong khung chương trình học một cách khoa học và hệ thống.
Tiếng Anh lớp 7 sách mới
Số người học 2,350
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 7 tổng hợp và chọn lọc những từ vựng cần thiết nhất theo từng bài học chuẩn SGK Tiếng Anh lớp 7 của BGD& ĐT, giúp học sinh vừa tổng hợp được kiến thức vừ xây dựng và phát triển được các kỹ năng Tiếng Anh cần thiết cho giao tiếp.
Tiếng Anh lớp 8 sách mới
Số người học 2,313
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 8 tổng hợp và chọn lọc các từ vựng cần thiết tương ứng từng bài học theo chuẩn SGK Tiếng Anh lớp 8 của BGD&ĐT, là tài liệu bổ trợ giúp học sinh tổng hợp và ôn tập lại kiến thức một cách hệ thống và khoa học
Tiếng Anh lớp 9 sách mới
Số người học 2,374
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 9 bám sát khung chương trình chuẩn SGK Tiếng Anh lớp 9 của BGD& ĐT giúp học sinh vừa ôn tập, tổng hợp được kiến thức vừa củng cố được các kỹ năng còn yếu
Tiếng Anh phổ thông lớp 10
Số người học 13,252
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 10 tổng hợp các từ vựng theo từng bài học trong SGK một cách khoa học và hệ thống. Đây là tài liệu bổ trợ hiệu quả giúp học sinh tổng hợp và vận dụng được từ vựng nằm trong khung chương trình để phục vụ giao tiếp
Tiếng Anh phổ thông lớp 11
Số người học 12,899
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 11 với nội dung bám sát khung chương trình chuẩn của BGD& ĐT giúp học sinh vừa ôn tập được kiến thức vừa củng cố được các kỹ năng còn yếu.
Tiếng Anh phổ thông lớp 12
Số người học 13,059
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 12 được xây dựng theo chương trình chuẩn SGK Tiếng Anh lớp 12của BGD& ĐT, tổng hợp các từ và cụm từ nằm trong khung chương trình học một cách khoa học và hệ thống.
Tiếng Anh lớp 10 sách mới
Số người học 10,064
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 10 tổng hợp các từ vựng theo từng bài học trong SGK một cách khoa học và hệ thống. Đây là tài liệu bổ trợ hiệu quả giúp học sinh tổng hợp và vận dụng được từ vựng nằm trong khung chương trình để phục vụ giao tiếp
Tiếng Anh lớp 11 sách mới
Số người học 10,053
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 11 với nội dung bám sát khung chương trình chuẩn của BGD& ĐT giúp học sinh vừa ôn tập được kiến thức vừa củng cố được các kỹ năng còn yếu.
Tiếng Anh lớp 12 sách mới
Số người học 10,101
Bộ từ vựng Tiếng Anh lớp 12 được xây dựng theo chương trình chuẩn SGK Tiếng Anh lớp 12của BGD& ĐT, tổng hợp các từ và cụm từ nằm trong khung chương trình học một cách khoa học và hệ thống.
SAT
Số người học 12,759
Bộ từ vựng SAT gồm các bài luyện về các từ vựng xuất hiện thường xuyên trong các đề thi lấy chứng chỉ SAT- chứng chỉ bắt buộc dành cho sinh viên Mỹ và sinh viên quốc tế có nhu cầu học tại các trường Đại học ở Mỹ
TOEIC
Số người học 18,363
Bộ từ vựng gồm 600 từ vựng thông dụng và thường xuyên xuất hiện trong đề thi Toeic ứng với các ngữ cảnh giao tiếp đặc biệt có trong các bài thi lấy chứng chỉ Toeic
IELTS
Số người học 13,022
Bộ từ vựng IELTS gồm 900 từ vựng thông dụng nhất trong kỳ thi IELTS được chọn lọc và soạn thảo kĩ càng từ các nguồn học tiếng anh uy tín, giúp người học dễ dàng chinh phục mục tiêu chỉ trong một thời gian ngắn
TOEFL
Số người học 12,468
Bộ từ vựng TOELF gồm 900 từ vựng thiết yếu nhất đã được chọn lọc rất kỹ lưỡng từ các cuốn sách nổi tiếng về luyện thi Toelf, giúp người học tăng điểm và rút ngắn lộ trình luyện thi một các hiệu quả
Personality
Số người học 13,088
Bộ từ gồm150 từ vựng chọn lọc về chủ đề tính cách con người giúp người học xây dựng được vốn từ vựng thiết yếu cho chủ đề này để có thể hiểu và giao tiếp được khi nói đến các vấn đề liên quan đến tính cách con người.
Business
Số người học 12,581
Bộ từ vựng Business tổng hợp một cách đầy đủ và khoa học từ vựng chuyên ngành kinh tế nhằm phục vụ cho giao tiếp dưới hính thức nói và viết khi làm việc trong lĩnh vực này
Family Relationship
Số người học 12,409
Family & Relationships là bộ từ vựng về chủ đề gia đình và các mối quan hệ xã hội giúp người học tăng vốn từ vựng một cách nhanh chóng và có thể giao tiếp thành công khi nói về chủ đề này
Feelings & Emotions
Số người học 12,473
Bộ từ vựng Feelings & Emotions gồm các từ vựng chọn lọc cho chủ đề cảm xúc con người nhằm giúp người học nắm được những từ vựng cần thiết khi nói, viết về chủ đề này
Job
Số người học 12,547
Bộ từ vựng Jobs chọn lọc và tổng hợp các từ vựng thông dụng và cần thiết nhất cho chủ đề công việc giúp học viên củng cố được vốn từ vựng và có thể giao tiếp một cách hiệu quả khi nói đến các vấn đề liên quan đến công việc.
Restaurant & Hotel
Số người học 12,373
Bộ từ vựng Restaurant & Hotel gồm các từ vựng chọn lọc cho chủ đề nhà hàng và khác sạn nhằm giúp người học nắm được những từ vựng cần thiết khi giao tiếp và làm việc một cách hiệu quả và chuyên nghiệp trong ngành dịch vụ
Tourism
Số người học 12,375
Bộ từ vựng Tourism tổng hợp và chọn lọc 750 từ vựng cần thiết và thông dụng nhất dùng trong du lịch. Với các từ dựng được cung cấp học viên có thề đọc hiểu được các văn bản cũng như giao tiếp một cách hiệu quả khi nói đến chủ đè này.
Weather
Số người học 12,652
Bộ từ vựng Weather tổng hợp và hệ thống một cách đầy đủ nhất các từ vựng về thời tiết và các thiên tai với mục đích giúp học viên nắm và vận dụng được từ vựng theo chủ đề này vào giao tiếp hàng ngày
Workplace
Số người học 12,369
Bộ từ vựng Worlplace gồm 540 từ vựng Tiếng Anh về chủ đề nơi làm việc được chọn lọc và soạn thảo kĩ càng từ các nguồn học tiếng anh uy tín...
University
Số người học 12,455
Bộ từ vựng University gồm các từ vựng chọn lọc cho chủ đề trường Đại Học nhằm giúp người học nắm được những từ vựng cần thiết và tự tin giao tiếp khi nói, viết về chủ đề này