Choose correct word describes this picture

14/04/17* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian 

Xin chúc mừng bạn ~Nấm Mốc~ đã giành chiến thắng

+1610 SM

Đáp án: funeral