Choose correct word describes this picture

28/03/17


* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian 


Xin chúc mừng bạn Chuyền đã giành chiến thắng

+120350 SM

Đáp án: gang leader