Choose correct word describes this picture

16/03/17* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian 


Xin chúc mừng bạn Cẩm Nhung đã giành chiến thắng

+16820 SM

Đáp án: design