Choose correct word describes this picture

06/03/17

Đây là một từ chuyên ngành về Sinh Học

* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian 

Xin chúc mừng bạn ♥๖ۣ Nấm Lùn♥๖ۣۜ đã giành chiến thắng

+13980 SM

Đáp án: cellule