Choose correct word describes this picture

02/10/17* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian

Xin chúc mừng bạn Bớt Xàm đã giành chiến thắng

+2440 SM

Đáp án: muscle