Choose correct word describes this picture

20/09/17* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian

Xin chúc mừng bạn salt đã giành chiến thắng

+2310 SM

Đáp án: architecture