Choose correct word describes this picture

05/09/17* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian Xin chúc mừng bạn Ghost From The Hell đã giành chiến thắng

+2240 SM

Đáp án: raincoat