Choose correct word describes this picture

18/08/17* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian 

Xin chúc mừng bạn thuynina đã giành chiến thắng

+173770 SM

Đáp án: bridal car