Choose correct word describes this picture

11/08/17* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian 

Xin chúc mừng bạn Hoàng Tử Châu Á đã giành chiến thắng

+57840 SM

Đáp án: ocean