Choose correct word describes this picture

04/08/17



* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian 

Xin chúc mừng bạn Tiểu Lộc đã giành chiến thắng

+2500 SM

Đáp án: chess