Choose correct word describes this picture

31/07/17* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian 


Xin chúc mừng bạn Tiểu Cửu đã giành chiến thắng

+3180 SM

Đáp án: seahorse