Choose correct word describes this picture

24/07/17* Hãy chia sẻ Facebook để nhận được sự trợ giúp nếu bạn không trả lời được 
Sức mạnh được thưởng sẽ tăng theo thời gian 


Xin chúc mừng bạn Đá tảng đã giành chiến thắng

+58750 SM

Đáp án: enlist