Ứng dụng

3

Ứng dụng Lingcor trên di động

Trải nghiệm phiên bản lingcor trên di động thao tác đơn giản và nhanh chóng. Lưu ý: đối với iOS bạn cần vào mục Setting =>General =>Device Management =>NCS....

LingcorTalk - Ứng dụng luyện phát âm theo câu đàm thoại

Luyện phát âm các câu đàm thoại thông dụng.

LingSpell - Ứng dụng luyện phát âm theo phương pháp tách âm

Luyện phát âm các âm gió, âm cuối người Việt hay bỏ qua.